List of Words for Diplo’s Climate Building Illustration: Language

Thank you for your support and happy translating! Please contact us should you encounter any problems.


This column includes all the words that need translating.
Below, you can add the translation here ... if you are unsure, leave blank or put a question mark, others will be able to help.


Climate Change Building – Under Construction
Edificiul schimbărilor climatice – în construcţie


1% GDP
1% din PIB or
1% PNB
Adaptation
Adaptare
Agriculture
Agricultură
Alternative Energy
Energie alternativă
Annex I
Anexa I
Annex II
Anexa II
AOSIS
AOSIS
Bio fuel
Combustibil bio or
Biocombustibil
Biodiversity
Biodiversitate
Blame
Vina
Cancún
Cancun
Cancún Agreement
Acordul de la Cancún
Cap-and-trade-system
Sistemul de limitare şi schimb
Cars
Masini or
Automobile
China
China
Clean Development
Dezvoltare curată
Climate Justice
Justiţie climatică
CO2 storage
Acumulare de CO2 or
Depozit de CO2
Commodification
Transformarea în marfă
Common but Differentiated Responsibilities
Responsabilitati Obisnuite dar Diferentiate or
esponsabilităţi comune dar diferenţiate
Copenhagen
Copenhaga
Copenhagen Accord
Acordul de la Copenhaga
Copy … Paste
Copiază … colează
Data Evidence
Defrisare or
Dovezi statistice
Deforestation
Despădurire
Development
Dezvoltare
Discount Rate
Rata de scont
Drought
Secetă
Durban
Durban
Economy
Economie
Energy security
Securitatea energetică
EU
UE
Fear
Teama or
Frica
Food Security
Securitatea alimentară
Future Generations
Generaţiile viitoare
G2
G2 -
Grupul celor 2
G20
G20 -
Grupul celor 20
G77
G77 - Grupul celor 77
Global commons
Resurse globale comune
Greenpeace
Greenpeace
Health
Sănătate
Hot Air
Aer fierbinte
Human Rights
Drepturile omului
Ice Sheet
Gheţar continental
India
India
Indifference
Indiferenţă
Investment
Investiţii
IPCC
Grupul Interguvernamental de Experţi privind Schimbările Climatice
Kyoto
Kyoto
Law and Governance
Lege si Guvernare or
Drept şi guvernare
Limits to Growth
Limite ale Cresterii or
Limitele creşterii
Low carbon economy
Economie cu consum redus de carbon
Luxury Emissions
Emisii de lux
Media
Mijloace de comunicare
Melting Glaciers
Topirea gheţarilor
Millennium Goals
Obiectivele Mileniului
Mitigation
Atenuare
Modelling
Modelare
Money
Bani
Montreal Protocol
Protocolul de la Montreal
No global deal
Fără acord global
Non-Annex
Neinclus în anexe
Ocean Acidification
Acidificarea oceanelor
Oil
Petrol
OPEC
OPEC
Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol
Police
Poliţie
Polluters Pay
Poluatorii plătesc
Poverty Reduction
Reducerea sărăciei
Precautionary Principle
Principiul precauţiei
Probability
Probabilitate
Profit
Profit
REDD
REDD
Reducerea emisiilor rezultate din despăduriri si degradarea pădurilor
Religion & Climate
Religie şi climă
Responsibility
Responsabilitate
Rio
Rio
Scepticism
Scepticism
Science
Ştiinţă
Sea Level Rise
Cresterea nivelului mării
Social Cost
Cost social
Social Transformation
Transformare socială
Society
Societate
Solar Activity
Activitate solară
South Africa
Africa de Sud
Umbrella Group
Asociaţie de tutelă
Uncertainty
Nesiguraţă
Under Construction
în construcţie
Under Construction by
în construcţie de către
UNFCCC
CCONUSC
Convenţia Cadru a ONU privind Schimbările Climatice
USA
SUA
Values
Valori
WMO
OMM


This drawing illustrates Diplo’s approach to training and research on climate change.

Translation by:
[Please also add the details under which you would like to be mentioned on the illustration: e.g. name and affiliation (company or university, or NGO, ect.)]
Alina Bruj and Petru Dumitriu (lecturer, DiploFoundation)