List of Words for Diplo’s Climate Building Illustration: Ukrainian

Thank you for your support and happy translating! Please contact us should you encounter any problems.


This column includes all the words that need translating.
Below, you can add the translation here ... if you are unsure, leave blank or put a question mark, others will be able to help.


Climate Change Building – Under Construction
Будівля Змін Клімату – йде будівництво


1% GDP
1% ВВП
Adaptation
Адаптація
Agriculture
Сільське господарство
Alternative Energy
Альтернативна енергетика
Annex I
Додаток І
Annex II
Додаток ІІ
AOSIS
Альянс малих острівних держав
Bio fuel
Біопаливо
Biodiversity
Біорізноманіття
Blame
Звинувачення
Cancún
Канкун
Cancún Agreement
Канкунська угода
Cap-and-trade-system
Система обмеження викидів і торгівлі квотами на викиди
Cars
Автомобілі
China
Китай
Clean Development
Чистий розвиток
Climate Justice
Кліматична юстиція
CO2 storage
Зберігання СО2
Commodification
Перетворення у товар
Common but Differentiated Responsibilities
Загальна, але диференційована відповідальність
Copenhagen
Копенгаген
Copenhagen Accord
Копенгагенська домовленість
Copy … Paste
Копіювати ... Вставити
Data Evidence
Фактичні докази
Deforestation
Збезлісення
Development
Розвиток
Discount Rate
Облікова ставка
Drought
Засуха
Durban
Дурбан
Economy
Економіка
Energy security
Енергетична безпека
EU
ЄС
Fear
Страх
Food Security
Продовольча безпека
Future Generations
Майбутні покоління
G2
Г-2
G20
Г-20
G77
Г-77
Global commons
Глобальне надбання
Greenpeace
Грінпіс
Health
Здоров'я
Hot Air
Гаряче повітря
Human Rights
Права людини
Ice Sheet
Крижаний покрив
India
Індія
Indifference
Байдужість
Investment
Інвестиції
IPCC
МГЕЗК
IPCC
МГЕЗК
Kyoto
Кіото
Law and Governance
Право та управління
Limits to Growth
Межі зростання
Low carbon economy
Низько-вуглецева економіка
Luxury Emissions
Викиди багатих
Media
ЗМІ
Media
ЗМІ
Melting Glaciers
Танення льодовиків
Millennium Goals
Цілі тисячоліття
Mitigation
Пом'якшення
Modelling
Моделювання
Money
Гроші
Montreal Protocol
Монреальський протокол
No global deal
"НІ" глобальній угоді
Non-Annex
Країни, що не входять у Додатки
Ocean Acidification
Окислення океану
Oil
Нафта
OPEC
ОПЕК
Police
Поліція
Polluters Pay
Забруднювач платить
Poverty Reduction
Скорочення бідності
Precautionary Principle
Принцип обережності
Probability
Вірогідність
Profit
Прибуток
REDD
СВОД
Religion & Climate
Релігія і клімат
Responsibility
Відповідальність
Rio
Ріо
Scepticism
Скептицизм
Science
Наука
Sea Level Rise
Підвищення рівня моря
Social Cost
Соціальна вартість
Social Transformation
Соціальні перетворення
Society
Суспільство
Solar Activity
Сонячна активність
South Africa
ПАР
Umbrella Group
Зонтична група
Uncertainty
Невизначеність
Under Construction
Йде будівництво
Under Construction by
В стадії будівництва
UNFCCC
РКЗК ООН
USA
США
Values
Цінності
WMO
ВМО


This drawing illustrates Diplo’s approach to training and research on climate change.
Цей малюнок ілюструє підхід "ДІПЛО" до навчання та наукових досліджень в області зміни клімату.
Translation by:

[Please also add the details under which you would like to be mentioned on the illustration: e.g. name and affiliation (company or university, or NGO, ect.)]
Переклад виконав: Микола Шеставін, к.т.н., провідний науковий співробітник Донецького національного університету - у рамках проекту "Низько-вуглецеві можливості для індустріальних регіонів України (LCOIR-UA)" (www.lcoir-ua.eu), що фінансується Європейським Союзом.